ד

ת

ש

מ

צ

ת


פ

א

מ

ת

מ

<

P

נ

פ
ת
ת
מ
נ
ת
ב
9
9
ז
ז
ת
מ
0
ס
+
+
ה
0
א
0
ש
ת
א
1
1
מ
ת

 

י

<

1

<

3

4

פ

 • ק
 • ה

 • א
  ש
  ח

   

   

  ת

  מ

 • מ