ק

ת

I


פ

א

מ

ת

מ

<
מ
נ<
מ
ח
P
<
צ
ש

B

<

<

י

ס

1


<
2
3

 

<

ר
ק
ק
ט

B

מ

נ

<


 • ק
 • ה

 • א
  ש
  ח

   

   

  ת

  מ

 • מ