א

ת

שנ

ת

נ

מ

 

 

 


פ

א

מ

ת

מ

<

נ

פ
ת
ת
מ
9
פ
מ
א
ת
ר
מ
ת
ג
ת
ה
2
א
3
מ
ט
ת
ע
ת
א
ת
כ
ת
ק
ת
ב
ב
ת
ש
ת
א
ש
ש
ס
ש
ש

כ

ד

 

נ<

נ<

ד

ל

<

 

צ

נ

1

<

<

3


 • ק
 • ה

 • א
  ש
  ח

   

   

  ת

  מ

 • מ