ט

ת

ש

מ

ת

M

M


פ

א

מ

ת

ת

<

מ

ש ק
ת ח
מ א
IR מ
נ 1
מ
מ
ש
ב ק
ס
ש
E ש
ס ש

פ

<

2

3

4

5

ה

<

 


 • ק
 • ה

 • א
  ש
  ח

   

   

  ת

  מ

 • מ